Freiheitliche Partei Österreichs - Austria


 

         

 

Rakousko první

Svoboda, bezpečnost, mír a blahobyt Rakouska a jeho obyvatel jsou pokyny a měřítka pro naše činy jako společenské, meritokratické a vlastenecké rakouské politické síly. Naše kořeny v bohaté historii a v našich tradicích jsou neoddělitelně spjaty s odpovědností, která tím vytváří aktivní roli při utváření budoucnosti pro příští generace. Zavázali jsme se k naší vlasti v Rakousku jako součásti německy mluvícího jazykového a kulturního společenství, ke skupinám lidí, kteří pocházejí z naší země a do Evropy svobodných národů a vlasti. Zavázali jsme se ke svobodě a odpovědnosti jednotlivce a společenství, demokracii, svobodě a právnímu státu, zásadám tržního hospodářství a sociální spravedlnosti. Zavázali jsme se k právu Rakouska na sebeurčení a na zachování a ochranu našeho pohledu na lidstvo a společnost, která dozrála v našich tradicích a v naší historii.

FPÖ EU website: https://www.fpoe.eu/

FPÖ AT website: https://www.fpoe.at/


Roman HAIDER
Freiheitliche Partei Österreichs - Austria
(*13th of April 1967 in Grieskirchen)

       

FPÖ

 • poslanec Evropského parlamentu od roku 2019       
 • Člen ve Výboru pro mezinárodní obchod (INTA)       
 • Člen delegace ve Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, Parlamentním výboru pro spolupráci EU-Ázerbájdžán a Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie (DSCA)       
 • Náhradník a koordinátor ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)   
 • Náhradník ve Výboru pro zahraniční věci (AFET)      

Georg MAYER
Freiheitliche Partei Österreichs - Austria

         

( z Feldbach , Štýrsko) 

FPÖ

 • poslanec Evropského parlamentu od roku 2014       
 • člen ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)       
 • Člen delegace pro vztahy s Íránem (D-IR)       
 • Člen delegace v Evropsko-latinskoamerickém parlamentním shromáždění (DLAT)       
 • Náhradník ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)    

Harald VILIMSKY
Freiheitliche Partei Österreichs - Austria

         

(* 22. července 1966 ve Vídni)

Vedoucí delegace FPÖ v Evropském parlamentu od roku 2014

 • Člen ve Výboru pro zahraniční věci (AFET)       
 • Člen delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými (D-US)       
 • Náhradník ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)