Svoboda a přímá demokracie - Česká republika


Freedom_and_Direct_Democracy_logo.svg.png

 

   

 

Svoboda a přímá demokracie (SPD) - je parlamentní strana založená v květnu 2015. Hned po registraci v červnu 2015 SPD v prvních třech měsících přilákala 9 000 žádostí o členství, čímž se hnutí stalo jednou z největších politických organizací v České republice.


Ivan DAVID
Svoboda a přímá demokracie - Česká republika

         

Byl zvolen do Evropském parlamentu v roce 2019 s 33 000 preferenčními hlasy. Je koordinátorem za ID ve Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI) a náhradníkem Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI). Je členem delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou (D-CN) a delegace EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán, EU- Tadžikistán, EU- Turkmenistán, EU- Mongolsko a náhradníkem v delegaci EU- ruská federace. Vystudoval lékařství na Karlově Univerzitě v Praze, pracoval jako psychiatr. Od roku 1993 do roku 2015 byl členem ČSSD. Od roku 1998 do roku 2002 byl poslancem Parlamentu České republiky a v letech 1998- 99 ministrem zdravotnictví. V letech 2005 až 2008 byl ředitelem Psychiatrické léčebny Bohnice, dále do roku 2017 byl náměstkem ředitele. 16 let byl členem zastupitelstva městské části Praha - Dubeč . Členem SPD je od roku 2018.


E-mail: [email protected][email protected]