Hranice

Je nutná lepší ochrana vnějších hranic Evropské unie. Každý národ má právo chránit, kontrolovat a sledovat své vlastní hranice. Evropská unie by se měla více snažit o účinné navracení nelegálních a zločinných přistěhovalců do jejich země původu.