Demokracie

ID skupina chce řešit demokratický deficit EU. Vnitrostátní parlamenty by měly mít při rozhodování EU větší slovo a měly by být respektovány výsledky demokraticky konaných referend.